Advies aan industriële wasserijen

We richten ons in ons advies aan industriële wasserijen op de volgende aspecten, of een combinatie daarvan:

Wasmachines / wasbuizen / wasstraten

 • beoordeling van het technisch functioneren van de wasapparatuur;
 • procestechnische controle (doseringen, waterhuishouding, spoelresultaat);
 • evaluatie van de huidige procesvoering;
 • advisering in besparingen en kwaliteitsverbetering;
 • beoordeling van het primair en secundair reinigingseffect;
 • beoordeling van microbiologische procesaspecten en microbiologische advisering;
 • letaliteitsberekening op basis van in het wasgoed gemeten temperaturen.
Kwaliteit, afwerking, hygiëne
 • tintmeting;
 • beoordeling van de opmaakkwaliteit;
 • beoordeling van de microbiologische gesteldheid van het wasgoed, (interne) transportmiddelen en afwerkapparatuur.
Milieu
 • ondersteuning bij milieuproblemen  door metingen en advisering;
 • ondersteuning bij contacten met overheden;
 • vraagbaak voor milieuwetgeving.
Op basis van de genoemde aspecten kan binnen de beschikbare tijd invulling worden gegeven. De minimale duur van een natwas-adviesbezoek is om praktische redenen een hele dag. Eventuele kortere adviezen worden op uurbasis berekend.

Rapportage
De advisering wordt in principe altijd gevolgd door een schriftelijke rapportage. Het rapport ontvangt u in principe binnen twee weken na afronding van de advisering/het bezoek. Het door CCD opgestelde rapport is bv. voor uw klanten of bij een controle door een certificerende instelling een hulpmiddel om aan te tonen dat uw bedrijf zich actief bezig houdt met kwaliteitsborging.

Indien tijdens een adviesbezoek blijkt dat er nog niet aan alle eisen/richtwaarden wordt voldaan, kan CCD u met adviezen helpen om verbetering hierin aan te brengen.

Door kennis van zaken en een sterk praktijkgerichte benadering proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Kwaliteit tegen een gunstige prijs staat bij ons voorop. Daarnaast zijn wij volledig onafhankelijk, waardoor een objectieve beoordeling gegarandeerd is.