Microbiologie en hygiëne (RABC)

Wij hebben een uitgebreide ervaring met het doen van hygiënemetingen. Niet alleen voeren we alle relevante microbiologische metingen op het gebied van reiniging op praktische en efficiënte wijze uit, we hebben ook de knowhow om het resultaat van de metingen uitgebreid te beoordelen.

RABC
In Europa zijn de geldende normen voor goede hygiëne op het gebied andere industrieel reinigen vastgelegd in Risk Analysis Biocontamination Control (RABC). CCD heeft een systematische aanpak voor RABC opgesteld, die we in diverse bedrijven in de branche succesvol hebben kunnen introduceren en implementeren.

Hier vind u meer informatie om de RABC in uw bedrijf te implementeren.

 

RABC (NEN14065)

De NEN-EN 14065 beschrijft een Risk Analysis Biocontamination Control (RABC) systeem voor de industriële reinigingsbranche om continue de microbiologische kwaliteit van het wasgoed te garanderen.


Analyse & preventie van microbiologische risico's (RABC)

De RABC is van toepassing op textiel die in wasserijen wordt verwerkt en welke gebruikt worden in gebieden als de farmaceutische, medische, voedsel, gezondheidszorg en cosmetica en bevat aspecten als veiligheid voor medewerkers en steriliteit van het eindproduct. Het systeem is zodanig opgezet dat dit eenvoudig in een bestaand ISO-kwaliteitssysteem is in te voeren.

Preventie van biologische besmetting in wasserijen en bedrijven, welke bijvoorbeeld verzorgingsartikelen verhuren aan instellingen en particulieren, wordt steeds belangrijker voor personen, producten, materialen en milieu. Ook het aantonen van de microbiologische kwaliteit wordt steeds belangrijker.

Bevuild textiel die een wasserij binnenkomt kan besmet zijn met diverse micro-organisme van de gebruiker. Een doelstelling van de wasserij is hier het ontsmetten van een artikel door een desinfectieproces te gebruiken en te beschermen tegen herbesmetting tot het artikel retour is bij de klant. Om de risico´s van herbesmetting in kaart te brengen zullen alle processtappen moeten worden geanalyseerd

Implementatie in uw bedrijf

Om deze norm in uw bedrijf te implementeren kunnen wij u begeleiden en werkzaamheden uit handen nemen. Dit kan worden uitgevoerd aan de hand van een stappenplan.

  • inventarisatie huidige situatie met behulp van een RABC risico-analyse
  • verzorgen van een PowerPoint presentatie waarin zowel de norm als de resultaten van de analyse worden uitgelegd
  • begeleiden bij het doorvoeren van eventuele wijzigingen
  • ondersteunen bij het uitvoeren van noodzakelijke metingen
  • implementatie in het huidige kwaliteitssysteem

RABC schema