Textielonderzoek

In ons textielonderzoek staat de praktische toepassing van het materiaal centraal. Door onze jarenlange ervaring met het testen, het gebruiken en het reinigen van textiel is onze kennis aanzienlijk en zijn de mogelijkheden van onderzoek zeer uitgebreid: 

  • Met fysische testen meten we de eigenschappen van het materiaal, zoals de treksterkte en vierkante meter gewicht van een doek; 
  • Toepassingsonderzoek bepaalt specifieke pro   ducteigenschappen  die nodig zijn voor het gebruik van dat product, zoals het isolerend vermogen van dekbedden;
  • Performancetesten geven informatie over de duurzaamheid van het textiel;
  • Met schadeonderzoek bepalen we indien mogelijk wat de oorzaak van de schade is en wie daarvoor mogelijk verantwoordelijk is;
  • Een kwaliteitsevaluatie beoordeelt de kwaliteit van gebruikt textiel en kan ook fungeren als basis voor een taxatie.

Daarnaast kunnen we textiel testen op brandgedrag en een kwaliteitsevaluatie van partijen textiel verzorgen. Heeft u interesse in een textielonderzoek? Vul dan het aanvraagformulier in.

Algemene informatie – textielonderzoek

Ons textielonderzoek is met name gericht op de praktische toepassing van materialen. Natuurlijk bieden wij ook de meest voorkomende standaard textielonderzoeken aan. Treft u een bepaalde test niet op deze website aan, neem dan vrijblijvend contact op: info@ccd.eu.

Ons kracht ligt in het combineren van kennis van textieltesten met de kennis van het gebruik en de (industriële) reiniging van textiel. Een voorbeeld hiervan is ons onderzoek naar textielschadegevallen.

Onderzoeksmogelijkheden
De onderzoeksmogelijkheden kunnen worden ingedeeld in de volgende gebieden:

  • fysische testen (bv. treksterke)
  • toepassingonderzoek (is het product geschikt voor een bepaalde toepassing?)
  • performance testen
  • schade-onderzoek (wat is de oorzaak en wie is verantwoordelijk)
  • kwaliteitsevaluatie (onafhankelijke beoordeling van partijen, bv. bij overname, taxatie)


Fysische testen

Deze testen karakteriseren een product en worden vrijwel altijd uitgevoerd volgens Europese of internationale normen.

Gerelateerde metingen

Treksterkte

Bepaling van de treksterkte, nat of droog

Aantal draden

Bepaling aan draden in ketting of inslagrichting

M2 gewicht

Vierkante meter gewicht

 

Gerelateerde metingen

Treksterkte   

Bepaling van de treksterkte, nat of droog

Aantal draden

Bepaling aan draden in ketting of inslagrichting

M2 gewicht

Vierkante meter gewicht

 Toepassingsonderzoek
Het meten van specifieke producteigenschappen in relatie tot het gebruik van een product.

Gerelateerde metingen

Isolerend vermogen

Meting van het isolerend vermogen van bv. dekbedden

Absorptie

Absorberend vermogen van incontinentiemateriaal

 Performance testen
Onder deze categorie vallen testen die informatie geven over de duurzaamheid van een artikel.

Gerelateerde metingen

Kleurechtheid

Uitgebreide reeks    mogelijkheden (ISO105, kleurechtheid tegen wassen, bleken enz.)

Pilling

Mate waarin een product bestand is tegen wrijven (Martindale)

 Schade-onderzoek
Voor uitvoering van schade-onderzoek hebben wij een speciaal basisonderzoek ontwikkeld. Tegen geringe kosten kunnen wij u vaak voldoende antwoord geven op uw vragen bij schade. Desgewenst kan altijd uitgebreider en meer gedetailleerd worden onderzocht.

Gerelateerde metingen

Basisonderzoek
Schadegevallen

Standaard onderzoek door één van onze experts. Beknopte, heldere rapportage.

Maatonderzoek

Naar uw wensen en vraagstelling uitgebreid onderzoek

 Kwaliteitsevaluatie
We hebben een speciale systematiek ontwikkeld voor het karakteriseren van het kwaliteitsniveau van gebruikte producten. Dit systeem kan worden gebruikt als basis voor een taxatie en voor het verkrijgen van een onafhankelijke mening bij een dispuut tussen wasserij en klant of textielverhuurder.