Beleid Coronavirus

Wednesday 28 October 2020, 08:00 • 1066 keer gelezen

Cleaning Consultancy CCD volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid heeft Cleaning Consultancy CCD vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor de beschikbaarheid van meetmiddelen/testmateriaal, adviesbezoeken, validaties en audits, geplande besprekingen en afspraken op locatie, bezoekers aan ons kantoor te Delft en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven:

1. Beschikbaarheid meetmiddelen / testmaterialen

Cleaning Consultancy ondervindt op dit moment (nog) geen grote problemen vanuit de toeleveringsketen, en producten zijn op dit moment voldoende beschikbaar.

CCD is toeleverancier van wasserijen voor o.a. de gezondheidszorg, voedingsindustrie, pharma en hygiëne-/reinigingsbranche. Mocht er schaarste optreden van een bepaald testmateriaal, zullen deze industrieën begrijpelijkerwijs voorrang krijgen.

 2. Adviesbezoeken, validaties en audits

Onze adviseurs hebben op dit moment een cruciale taak; "meetbaar maken van schoon" oa. op het gebied van microbiologische afdoding bij wasserijen. Deze wasserijen verzorgen de textielreiniging voor een groot deel aan zorginstellingen, ziekenhuizen etc.

Staat er al een afspraak voor advies, controle of validatie bij u op locatie gepland dan kan dit vooralsnog gewoon doorgaan.

Wel gaan wij ervan uit dat als:

  • Vermoedt dat u of uw collega's drager van het coronavirus zijn;
  • U of uw collega's mensen hebben ontmoet die positief getest zijn op het coronavirus;
  • U of uw collega's onlangs in een gebied zijn geweest met een verhoogde kans op Corona;
  • U of uw collega's mensen uit een coronagebied fysiek heeft ontmoet,

U ons hiervan op de hoogte stelt. Zodat wij waar nodig passende maatregelen kunnen nemen.

3. Geplande besprekingen en afspraken met CCD op locatie

Uitgangspunt is dat reeds geplande besprekingen en afspraken kunnen doorgaan als dit noodzakelijk is. Wilt u als klant de afspraak liever uitstellen dan is dat uiteraard geen probleem, dit heeft momenteel ook onze voorkeur. Wanneer u de afspraak wilt verzetten dan kunt u met ons bellen of mailen.

4. Bezoekers aan ons kantoor te Delft

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Indien u

  • Vermoedt dat u drager van het coronavirus bent;
  • Mensen heeft ontmoet die positief getest zijn op het coronavirus;
  • Onlangs in een gebied bent geweest met een verhoogde kans op corona;
  • Mensen uit een coronagebied fysiek heeft ontmoet,

Verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Andersom mag u erop rekenen dat wij zo voorzichtig mogelijk zijn met uw en onze gezondheid en veiligheid.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, onderling 1,5 meter afstand te houden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Mede omdat wij veel klanten hebben die in aanraking komen met de risicogroepen is dit belangrijk.

Alle medewerkers van Cleaning Consultancy (CCD) houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na bezoek op locatie of de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk de risico's te beperken.

5. Medewerkers Cleaning Consultancy (CCD)

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen.

Wij verminderen momenteel het aantal werkplekken op kantoor en zullen op gepaste afstand van elkaar werken.

Hierbij een link naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Deze informatie is bijgewerkt op woensdag 28 oktober 2020 08:00 uur.