Proefmaterialen

Het wasproces moet tegenwoordig voldoen aan veel eisen, op verschillende gebieden. Afhankelijk van de doelstelling van het wasproces liggen die eisen op het gebied van vlekverwijdering, desinfectie, tint/helderheid, slijtage of krimp, maar ook bijvoorbeeld  op het vlak van microbiologische hygiëne. Wij bieden een breed aanbod aan proefmaterialen, die alle zijn ontwikkeld om te kunnen testen op een specifieke eis of werkingsgebied.

Primaire waswerking

Voor de (snelle) evaluatie van wasprocessen, bieden we proefmaterialen voor een beoordeling van de primaire waswerking. Deze meten de mate van verwijdering van een gestandaardiseerd concentratie vuil. De Industrial Cleaning Monitor (ICM) is een nauwkeurige en handige monitor om de vuil- en vlekverwijdering van wasprocessen te meten. Om de vlek- en vuilverwijdering in het wasproces te meten van textiel werkkleding (bv. overalls en stofjassen) bieden we de Work Wear Cleaning Monitor (WCM). De Multi Soil Monitor (MSM) is een speciale monitor voor het bepalen van de vuil- en vlekverwijdering van chemisch reinigings-, wol- en fijnwasprocessen.

Secundaire waswerking

Om langetermijneffecten op textiel als gevolg van het wasproces te meten is de Industrial Laundry Monitor (ILM) een heel geschikt instrument. Deze bepaalt onder andere de mate van slijtage van het textiel. Daarnaast ontwikkelden we de Industrial Shrinkage Monitor (ISM), die de krimp tijdens het reinigingsproces meet.  

Bepaling afdodende werking

Voor de bepaling van thermische afdoding van bacteriën in het wasproces, maar ook de afdoding door chemicaliën (bij een lage temperatuur) is de DES-controller een unieke bio-indicator. Voor het uitvoeren van algemene kwaliteitscontroles heeft CCD de Temperatuur Registratie Module (TRM) ontwikkeld. De TRM gaat mee in de kern van het wasgoed om aan te tonen of het textiel de benodigde temperatuur heeft behaald.

Hygiënetesten

Voor controle van de algemene hygiëne bieden we twee soorten testen. Rodac-plaatjes bepalen de microbiologische status van oppervlakken; petrifilms stellen het totale kiemgetal, het aantal bacteriën, in vloeistoffen vast.

Milieumetingen

Om te kunnen bepalen of reinigingsmachines voldoen aan de geldende milieu-eisen op het gebied van oplosmiddelen, bieden wij drie soorten meetinstrumenten. PIM en PEM meten respectievelijk de im- en emissie van het oplosmiddel Per. KIM meet de immissie van het oplosmiddel KWL. Om te testen of contactwater aan de juiste eisen voldoet om geloosd te worden, bieden wij de contactwateranalyse (CWA).