DES (infectie) controle

DES-controllers van CCD is een bio indicator en is dé oplossing voor het op eenvoudige wijze bepalen en controleren van de mate van afdoding.

Meer weten over de DES Controller? We geven u graag specificaties en een werkvoorschrift. Contact of email: info@ccd.eu

DES-controller


Met de DES-controller kan op eenvoudige wijze de werkelijk behaalde mate van afdoding gemeten worden. Door DES Controller KT4-6toepassing van deze methodiek wordt de invloed van temperatuur en desinfectantia meetbaar gemaakt en is een optimale afstelling van het desinfectieproces mogelijk voor het behalen van de opgestelde doelstellingen met betrekking tot bacteriële reductie.

 Het gebruikte indicator-organisme is omhult door een mechanisch, chemisch en thermisch stabiel membraan. Micro-organismen kunnen dit membraan niet passeren, maar water en desinfectantia worden ongehinderd doorgelaten. Het membraan maakt het onmogelijk dat testbacteriën tijdens het proces van de drager afspoelen en garandeert dat alle aangebrachte kiemen de gehele desinfectieprocedure ondergaan.

Semi-kwantitatieve uitslagen

Met de DES-controller is het mogelijk (semi)kwantitatieve uitslagen over de behaalde desinfectie te verkrijgen. De DES-controller is namelijk opgedeeld in drie (KT3) of vier (KT4) compartimenten, die elk een genormaliseerd stukje textiel bevatten, waarop verschillende hoeveelheden van het indicatororganisme (KT3: 105, 106 en 107 KT4: 103, 104, 105 en 106 ) aangebracht zijn. De DES-controller wordt ingezet tijdens het proces en ondergaat zo de desinfectieprocedure. Aan de hand van de behaalde resultaten wordt de mate van reductie bepaald. Advies is om ook de mate van vuil- en vlekverwijdering aan te tonen d.m.v. een ICM.

Indicator organisme

Het gebruikte indicatororganisme (Enterococcus faeçium ATCC-6057) is een niet sporevormende bacterie en is algemeen bekend als indicatororganisme voor desinfectieprocessen. Uit onderzoek is gebleken dat dit micro-organisme voldoende stabiliteit bezit, zodat het kiemgetal op de drager gedurende een redelijk lange periode constant blijft.

DES Controller KT3-7Toepassingsgebied

De DES-controller is in samenwerking met het "Institut für Hygiene der medizinischen Universität" in Lübeck (Duitsland) volgens wetenschappelijke standaarden ontwikkeld. De productie is onderworpen aan continue kwaliteit- en de productiecontrole op basis van de internationale norm DIN EN ISO 9001. Toepassing is mogelijk bij processen, waarbij enige vorm van desinfectie gewenst is.

 Uitvoering van de test op locatie

De uitvoering van de test wordt (meestal) door de opdrachtgever zelf verzorgd. De DES-controller wordt vervolgens opgestuurd naar ons laboratorium. De analyse vindt intern bij CCD plaats volgens een vastgelegde procedure (deel van ISO 9001-2008). Bij aangetoonde aanwezigheid van bacteriën wordt er additioneel nog een bevestigingsreactie uitgevoerd.

 Beoordeling van het resultaat

Op het resultatenformulier wordt de uitslag van de reductie na de eventuele bevestigingsreactie ingevuld.

Weergave uitslag:

KT3-7

KT4-6

Allen negatief (geen bacteriën):

minimaal 107

minimaal 106

Allen positief (wel bacteriën):

kleiner dan 105

kleiner dan 103

Anders:

tussen 105 en 107

tussen 103 en 106