Schoon - schoner - schoonst?!

Saturday 20 January 2018, 14:53 • 4497 keer gelezen
Schoon - schoner - schoonst?!

AANBESTEDINGEN, DE KANS OM AFSPRAKEN TE MAKEN

Met name bij aanbestedingen ligt de uitgelezen kans om een goede omschrijving voor de reinigings- en onderhoudseisen vast te leggen. Vaak blijkt dit ofwel volledig afwezig (uitgebreid eisenpakket aan de textiel, logistiek, tijdige levering, etc.  en oh ja het moet ook nog schoon zijn) of zeer onvolledig en vaag en in een aantal gevallen niet aansluitend op de praktijk. 

Er kan niet genoeg benadrukt worden dat bij aanbestedingen niet alleen gedacht moet worden aan de aanschaf/leasing van kleding, maar juist ook aan de eisen die gedurende de gehele levensduur aan het artikel worden gesteld. Hiervan zijn afspraken over de reinigings- en onderhoudskwaliteit een belangrijk onderdeel 


Achtergronden bij tintmeting

Saturday 12 August 2017, 11:30 • 4125 keer gelezen
Achtergronden bij tintmeting Veel artikelen zijn wit om helderheid en hygiëne uit te stralen. Een witte ondergrond is besmettelijk en laat daardoor direct zien of de artikelen onberispelijk zijn. Het is daardoor een praktische eigenschap voor artikelen die gebruikt worden op plaatsen waar hygiëne belangrijk is. In dit artikel zal worden ingegaan op de meetmethodiek voor tint bij textiel, de invloedsfactoren op de tint van textiel en mogelijke oorzaken van een afwijkende tint

EHEC, Klebsiella; wat volgt?

Tuesday 25 September 2012, 15:13 • 3999 keer gelezen
EHEC, Klebsiella; wat volgt? Gelukkig al weer even geleden was er de grote paniek over een nieuwe resistente bacterie in Europa en wel de EHEC-bacterie. Waar kwam deze vandaan? Volgens de onderzoekers in Duitsland waren het eerst de komkommers (en wel buiten de komkommertijd), daarna was het taugé en weer veel later lag het aan het fenegriekzaad uit Egypte en tussendoor ook nog aan (rund) vlees. Consumenten lieten de komkommers links liggen en ook de tomaten werden minder verkocht. Deze kwamen dan weer van pas in Spanje, waar 120 ton overrijpe tomaten voor het festival La Tomatina werd gebruikt. Daarna kwam het nieuws over de Klebsiella Pneumoniae-bacterie in een groot Rotterdams Ziekenhuis. Ook hierdoor ontstond natuurlijk weer (terechte) onrust.

Te hoge uitstoot van PER

Tuesday 25 October 2011, 15:49 • 4421 keer gelezen
Te hoge uitstoot van PER Er zijn de afgelopen maanden door CCD weer diverse bezoeken uitgevoerd aan stomerijen in het teken van de AMVB. Dit soort bezoeken zullen ook wel doorgang blijven vinden zolang er PER wordt gebruikt. Wij bemerken dat er momenteel door de diverse milieudiensten weer controles worden uitgevoerd bij woningen rondom stomerijen. Wanneer deze metingen boven de norm zijn van 0,25 mg/m3 kan de machine worden verzegeld. Wij hebben geconstateerd dat dit al meerdere keren is gebeurd. Verzegeling vindt in de regel wel pas plaats na meerdere waarschuwingen.