Schoon - schoner - schoonst?!

Zaterdag 20 januari 2018, 14:53 • 4019 keer gelezen
Schoon - schoner - schoonst?!

AANBESTEDINGEN, DE KANS OM AFSPRAKEN TE MAKEN

Met name bij aanbestedingen ligt de uitgelezen kans om een goede omschrijving voor de reinigings- en onderhoudseisen vast te leggen. Vaak blijkt dit ofwel volledig afwezig (uitgebreid eisenpakket aan de textiel, logistiek, tijdige levering, etc.  en oh ja het moet ook nog schoon zijn) of zeer onvolledig en vaag en in een aantal gevallen niet aansluitend op de praktijk. 

Er kan niet genoeg benadrukt worden dat bij aanbestedingen niet alleen gedacht moet worden aan de aanschaf/leasing van kleding, maar juist ook aan de eisen die gedurende de gehele levensduur aan het artikel worden gesteld. Hiervan zijn afspraken over de reinigings- en onderhoudskwaliteit een belangrijk onderdeel 

WAT IS SCHOON?

Natuurlijk wil iedereen graag het aller-schoonste textiel, maar helaas zijn niet alle vlekken volledig uitwasbaar en gaat het bereiken van dit "ultieme" doel vaak gepaard met onnodig hoge kosten, ongewenste slijtage en kleurvervaging. Ook kunnen door het streven naar het schoonste resultaat speciale eigenschappen verloren gaan zoals waterafstotendheid, reflectie en dergelijke.

Aan het wasproces worden vandaag de dag veel eisen gesteld qua procesbeheersing, validatie en borging. Tijdens het formuleren van de doelstellingen van het wasproces zijn, afhankelijk van het soort proces, oa. eisen gesteld aan:

 • vlekverwijdering
 • desinfectie
 • tint/helderheid
 • slijtage
 • krimp

Ergens tussen vuil en superschoon zit een goed resultaat waarmee iedereen tevreden kan zijn.

HET OPTIMALE RESULTAAT

Het gaat dus bij het wassen niet om het bereiken van het schoonste, maar om het bereiken van het meest optimale resultaat. Dit optimale resultaat is een resultaat waar de afnemer/gebruiker tevreden mee is omdat het product voldoet aan de eisen die gesteld worden voor de specifieke toepassing en bovendien een gunstiger kostenbeeld oplevert voor zowel afnemer als wasserij. In de volgende tabel is vereenvoudigd aangegeven wat het effect van te intensief of ondermaats reinigen kan zijn op een aantal aspecten van het textiel. 

Aspect

te intensief

reinigen

Optimaal

reinigen

Ondermaats

reinigen

Reinheid / vlekken

+

+

-

Slijtage / levensduur

-

+

+

Kleurverloop

-

+

-*

Krimp

-

+

+

Functionele eigenschappen

-**

+

-**

* kleuren kunnen bij ondermaats reinigen vervagen als gevolg van vergrauwing
** functionele eigenschappen worden vaak negatief beïnvloed bij zowel te intensief als ondermaats reinigen.

Zoals met veel zaken is er ook hier een spanningsveld aan te geven. Bij het reinigen van textiel is dit het spanningsveld tussen:

 • zo lang mogelijke levensduur (lage slijtage, krimp en kleurverloop)
 • voldoen aan de gebruikers- en functionele eisen (schoon obv optimaal resultaat)) 

Dit spanningsveld wordt al bij de aanschaf bepaald! Denk in termen van reinigbaarheid en te verwachten vuilbelasting (de toepassing waar het artikel voor wordt ingezet). De levensduur van een artikel is niet alleen beëindigd als het artikel versleten is, maar ook op het moment dat het artikel onherstelbaar niet meer voldoet aan de eisen van de gebruiker!

VASTLEGGEN VAN EISEN 

De uitdaging ligt in het goed vastleggen van de eisen zodat een wasserij hiermee uit de voeten kan en de meest optimale behandeling voor het artikel kan kiezen. Zonder duidelijke afspraken is het moeilijk om dit te bereiken.

Allereerst dient een goed resultaat te worden gedefinieerd. Een goed resultaat houdt in dat:

 • de artikelen naar redelijke maatstaven schoon zijn (nulmeting)
 • specifiek voor de zorg en voedselbranche: bacteriologisch schoon
 • gebruikseigenschappen behouden blijven (pasvorm, kleur)
 • speciale functies nog binnen de vereiste grenswaarden vallen (bv reflectie, waterafstotendheid, brandwerendheid, isolerend vermogen)

Het gewenste resultaat moet per artikelsoort of groep worden uitgewerkt naar praktisch meetbare zaken die bovendien objectief zijn vast te stellen.

ONDERSTEUNING

Voor zowel eindgebruikers als de wasserij geeft CCD uitgebreid advies en heeft standaard documenten en eisen met betrekking tot "Wat is schoon?" en welke eisen kunnen en moeten er gesteld worden op basis van vlekverwijdering, bacteriologische controle, slijtage/krimp, kleurverloop en het behoud van de functionele eigenschappen.

 Voor vragen kunt u contact opnemen met:

 

Maurice van der Werf

vanderwerf@ccd.eu

tel: 015-2158676

mob: 06-25306078