Advies

Met onze stevige achtergrond in het totale vakgebied van industrieel textiel reinigen vormt advisering op basis van die grondige kennis de ruggengraat van CCD. Of het nou gaat om het wasproces, stomen, textiel op zich, microbiologie en hygiëne – op al deze gebieden kunnen wij u adviseren. Eenmalig of op regelmatige basis, globaal of toegespitst op één onderwerp.

Een adviesbezoek heeft altijd een specifiek doel, of meerdere doelen. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld richten op kwaliteitsverbetering van de procesvoering, milieuzorg of technische vernieuwingen. Onze objectieve beoordeling volgt in een rapportage, en vormt een bewijs aan certificerende instellingen en klanten dat u aan de huidige eisen voldoet. Wij beoordelen eerlijk en objectief, en laten onze beoordeling graag volgen door een advies over wat u kunt doen om uw was- of stomerijproces op enig vlak te verbeteren.

Algemene informatie – advisering

CCD is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met jarenlange ervaring in een breed werkterrein.

Werkgebieden
Onze advisering kunt u inzetten op de volgende gebieden:

  • (industriële) reiniging
  • stomerijen
  • textiel
  • microbiologie en hygiene
  • onafhankelijke bemiddeling

Zowel eenmalige opdrachten zijn mogelijk als opdrachten voor bv. inspecties en advisering op een meer regelmatig basis. Voor dit laatste gelden speciale prijsafspraken. Inhoudelijk kan de advisering op zeer verschllende wijze worden ingevuld: een meer globale invulling of toegespitst op een bepaald onderwerp als bv. microbiologie, textiel(schade) of milieu.

Advisering
Onze advisering richt zich met name op industriële wasserijen en stomerijen. Wij kunnen u oa. van dienst zijn bij kwaliteitscontrole, optimalisatie van processen en bemiddeling met overheden. Ook meer specialistische werkgebieden als auditing en hygiënetesten behoren tot onze expertise.

Ook adviseren wij aan ziekenhuizen, levensmiddelenindustrie en overheden

Bedrijfsondersteuning
Een nieuwe vorm van advisering is recent door ons geïntroduceerd. Deze actieve advisering is gericht op ondersteuning van uw bedrijf. Aan de hand van 4 mogelijke modules wordt uw bedrijf geadviseerd. Er is veel ruimte ingeruimd voor de samenwerking tussen adviseur en bedrijf om zo een effectieve ondersteuning te kunnen bieden.

Lees hier meer over deze nieuwe vorm van advisering

Auditing & kwaliteitscontrole
Een speciaal aandachtsgebied is de kwaliteitszorg. Wij hanteren een gespecialiseerde auditsystematiek en kunnen vrijwel alle mogelijke vormen van kwaliteitscontrole uitvoeren en mee helpen opzetten

Milieumetingen
Door het uitvoeren van diverse projecten hebben wij ruime ervaring met het uitvoeren en/of begeleiden van milieumetingen. Door de praktische invalshoek kunt u kosten besparen doordat u op een efficiënte manier antwoord krijgt op uw probleemstelling

Microbiologie & Hygiëne / RABC
Naast de mogelijkheden om vrijwel alle relevante microbiologische metingen op het gebied van reiniging te kunnen uitvoeren beschikken wij ook over kennis en ervaring om microbiologische problemen uitgebreid te onderzoek en op te lossen.

Basis voor een goede hygiëne is het opzetten van een systeem waarin de risico´s in kaart zijn gebracht. In de voedingsmiddelenindustrie is dit bekend onder de naam HACCP. Voor de industriële reinigingsbranche is een aangepast Europees systeem genormeerd: RABC (Risk Analysis Microbiological Contamination). Wij hebben hiervoor een systematische aanpak opgesteld en kunnen dit systeem bij uw bedrijf introduceren. Lees meer hierover op de speciale pagina over RABC